Bánh Mì Bò Sa Tế

35,000₫

Bánh Mì Xíu Mại

35,000₫

Bánh Mì Gà Xíu

35,000₫